Norge

Sociala förhållanden

De sociala förhållandena i Norge kännetecknas av goda materiella levnadsvillkor, små sociala skillnader och en aktiv stat, som garanterar medborgarna skydd när sociala eller hälsomässiga problem uppstår. Efter andra världskrigets slut 1945 formulerade den dåvarande samlingsregeringen Fellesprogrammet, enligt vilket det borde gå att förebygga sociala problem genom en socialt inriktad närings- och utbildningspolitik. Inspirationen från den svenska folkhemstanken var tydlig. Socialt bostadsbyggande, arbete och utbildning i hela landet samt folkpension till alla var centrala element i denna politik. Den egentliga socialpolitiken kunde inskränka sig till att hjälpa dem som trots detta hade problem, framför allt sjuka och gamla ... (100 av 858 ord)

Vill du veta mer om Norge?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Ljud & Musik

Tabeller

Skribenter

Tipsa och dela

Samling

I samlingen Världens konflikter når du enkelt bakgrundsmaterial om konflikter och oroligheter i olika delar av världen.
» Världens konflikter