objektivitet

objektivitet (av medeltidslatin obiecti´vus 'uppfattnings-', 'föreställnings-', se vidare objekt), saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal betydelser. Deras betydelser har ändrats under tidens gång.

Under senantiken och skolastiken användes det latinska ordet subjectum (det underliggande, det underkastade) för den underliggande bäraren av alla egenskaper, medan objectum användes för det som föreställt eller tänkt. Från slutet av 1700-talet kom objekt att få en ny betydelse: de föremål som subjektet är ställt emot. Distinktionen mellan det subjektiva och det objektiva blir så småningom identisk med distinktionen mellan det mentala och föremålen; de ... (100 av 694 ord)

Vill du veta mer om objektivitet?
Prova NE.se nu!