opioider

opioi´der (av opium och grekiska eidosi´-] 'form'), samlingsbenämning på substanser som utövar sina verkningar via opioidreceptorer på nervceller, huvudsakligen i centrala nervsystemet. Termen avser sådana opiumalkaloider (opiater) som har smärtlindrande effekter samt syntetiska och kroppsegna substanser med liknande verkningar. Även substanser med antagonistisk verkan har kommit att räknas in.

Opioidreceptorer

Försöken att finna receptorer för de farmakologiska effekterna av morfin och besläktade substanser blev framgångsrika i början av 1970-talet. Tre typer av receptorer identifierades, vilka benämndes my (μ, OP3, MOP), delta (δ, OP1, DOP) och kappa (κ, OP2, KOP). Samtliga hör till familjen ... (100 av 734 ord)

Vill du veta mer om opioider?
Prova NE.se nu!