ordbok

ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande. Vanligen avses ett enspråkigt verk, t.ex. "Svensk ordbok", men också två- eller flerspråkiga verk kan benämnas ordböcker. En ordbok är en beskrivning av språket till ... (52 av 351 ord)

Vill du veta mer om ordbok?
Prova NE.se nu!

Skribenter

Tipsa och dela