påve

påve (ytterst av likabetydande medeltidslatin pa´pa, i latin även med betydelsen 'pappa'), högste ledare för romersk-katolska kyrkan; ursprungligen en hederstitel för höga kyrkliga ledare – ännu i dag bär patriarken av Alexandria titeln påve. Påven i romersk-katolska kyrkan räknas som Petrus efterträdare och bär sedan medeltiden titeln vicarius Christi ('Kristi ställföreträdare'). Genom sitt primat har han det högsta ansvaret för kyrkans lära och ordningar; han utnämner t.ex. biskopar och sammankallar kyrkomöten. Hans skrivelser (bulla, encyklika, motu proprio) har hög auktoritet. Jämför ofelbarhetsdogmen. Påvens ämbete benämns i diplomatiska sammanhang Heliga stolen.

De biskopsstyrda lokalkyrkorna var från början likställda ... (100 av 1382 ord)

Vill du veta mer om påve?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Tabeller

Skribenter

Tipsa och dela