Pagets sjukdom

Pagets sjukdom, ostei´tis defo´rmans, skelettsjukdom med lokalt ökad mineralomsättning. (9 av 43 ord)

Vill du veta mer om Pagets sjukdom?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela