proposition

proposition, fackterm inom filosofi, ursprungligen använd för att oberoende av en utsagas eller ett påståendes språkliga form referera till dess meningsinnehåll, som då uppfattades som en abstrakt, icke tidsligt bunden entitet. (31 av 58 ord)

Vill du veta mer om proposition?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela