reningsverk

reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten. (För rening av yt- och grundvatten till dricksvatten se vattenverk.) I reningsverk avlägsnas fasta partiklar, biokemiskt syreförbrukande material, närsalter och andra lösta föroreningar, t.ex. tungmetaller och smittämnen, i olika processer (steg): mekanisk, biologisk respektive kemisk rening samt filtrering. Dessa steg kombineras på olika sätt beroende på avloppsvattnets sammansättning.

De första kommunala reningsverken i Sverige byggdes på 1950-talet. Den stora utbyggnaden av reningsverk skedde under 1960- och 70-talen. Främsta motivet var att komma till rätta med de påtagliga vattenvårdsproblem som var förknippade med de kommunala avloppen: synliga föroreningar, syrebrist, övergödning av sjöar och ... (100 av 744 ord)

Vill du veta mer om reningsverk?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Film & animation

Skribenter

Tipsa och dela