Ärftlig diabetes

Diabetes kan bero på att farfar åt för mycket under sin uppväxt. God tillgång på mat under förpuberteten ger en starkt ökad risk för att barnbarnen kommer att drabbas av sjukdomen. Det visar en studie av personer från Överkalix födda på 1800-talet. Resultaten vänder upp och ner på våra funderingar om hur sjukdomar uppkommer, säger Lars-Olov Bygren, professor i socialmedicin vid Umeå universitet.

De anmärkningsvärda rönen publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften European Journal of Human Genetics. En forskargrupp vid Umeå universitet har undersökt hur mattillgången i det under 1800-talet ofta svältdrabbade Överkalix satt sina spår i kommande generationer. De fann att personer vilkas farföräldrar haft god tillgång på mat när de var i 9–11-årsåldern uppvisade fyra gånger högre risk att drabbas av diabetes, men även att de hade en klart förhöjd risk för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Förklaringen är den genetiska prägling som sker på individen under barndomen och som återupprepas under ett par generationer framåt, säger Lars-Olov Bygren till TT.

Svältperioder var ofta återkommande i Norrbotten under delar av 1800-talet. På 1830-talet drabbades befolkningen i Överkalix av missväxt sex år i rad och i väglöst land fanns ingen hjälp att få. När farfar och farmor utsattes för svält under förpuberteten visar forskargruppens resultat att deras barn och barnbarn i liten utsträckning dog av hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes.

Att familjens matvanor kan gå i arv från generation till generation är välkänt. De nya resultaten visar att matvanorna inte enbart handlar om traditioner utan att de också kan sätta direkta spår i generna. Tidigare har man alltid trott att genetiken kan påverka sociala mönster, nu vänder vi på det och visar att sociala förhållanden i det här fallet kan påverka generna, säger Lars-Olov Bygren vidare till TT.

Av resultaten från den här undersökningen kan man inte dra några slutsatser om hur människor bör leva i dag, anser han. Men teoretiskt sett är resultaten väldigt intressanta och kommer säkert att ha stor betydelse för hur vi ser på hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes i en framtid.

(Artikeln publicerad 2002-11-12)

Ärftlig diabetes
http://www.ne.se/rep/ärftlig-diabetes
Nationalencyklopedin, 2014-09-19 Kopiera källangivelse

Relaterade artiklar

Relaterade reportage

Relaterade ämnen

Nationalencyklopedin

Kontakt