Ekonomer spekulerar

av Frans af Schmidt, redaktör

Ekonomiska kriser gör oftast nationalekonomer ivriga av upphetsning. En huvudanledning är att kriser tenderar att vitalisera "de stora frågorna" om ekonomins funktionssätt. En av dessa frågor är den om kapitalismens vara eller inte vara.

Den senaste finanskrisen har inneburit en revitalisering av den tidigare näst intill dödförklarade keynesianismen med dess skeptiska hållning till marknadens förmåga att vara självreglerande. Samtidigt menar företrädarna för de dominerande liberala ekonomiska teorierna, som refererar till bl.a. Milton Friedman, att staternas ökade inblandning  i finanskrisens kölvatten riskerar att skapa nya obalanser i ekonomin.  I den yttersta fåran av kritiker finns de som stämmer in i Karl Marx och Joseph Schumpeters och teorier och hävdar att kapitalismen spelat ut sin roll.

SCANPIX, ALL OVER PRESS, SVT BILD, IBL
Fyra framstående ekonomiska teoretiker – Marx, Schumpeter, Keynes och Friedman. Vem har svaren om finanskrisen och vägarna ut ur den?

NE ställde fem "stora frågor" till fyra framstående deltagare i den offentliga ekonomiska debatten: Klas Eklund, Johan Norberg, Lars Pålsson Syll och Gunnar Wetterberg.

Johan Norberg är debattör och författare, bl.a. aktuell med böckerna Financial Fiasco och Den eviga matchen om lyckan, har tidigare bl.a. skrivit Till världskapitalismens försvar (2001). Norberg är knuten till det liberala Cato Institute i Washington.

Lars Pålsson Syll är ekonomhistoriker, professor vid Malmö högskola, författare till bl.a. böckerna John Maynard Keynes (2007) och De ekonomiska teoriernas historia (1998).

Klas Eklund är senior nationalekonom på SEB, tidigare bankens chefsekonom och författare till den populära läroboken Vår ekonomi (1987; första uppl.), aktuell med utgivningen av boken Vårt klimat.

Gunnar Wetterberg är i dag samhällspolitisk chef på SACO, tidigare tjänsteman på Finansdepartementet, erhöll 2008 Kunskapspriset, är författare i historia och aktuell med boken Pengarna och makten som behandlar Riksbankens historia.

(1) Ska/kan kapitalismen lastas för finanskrisen?

(2) Är kapitalismen ett hot eller en förutsättning för demokrati?

(3) Leder ekonomisk tillväxt automatiskt till ekonomisk ojämlikhet?

(4) Måste den kapitalistiska ekonomin vara cyklisk?

(5) Kommer vi nu få en återgång till ökad statlig styrning av kapitalismen?

Ekonomer spekulerar
http://www.ne.se/rep/ekonomer-spekulerar
Nationalencyklopedin, 2014-10-01 Kopiera källangivelse

Relaterade artiklar

Relaterade reportage

Relaterade ämnen

Nationalencyklopedin

Kontakt