Blod och olja

Arne Järtelius, nyhetsredaktör

Kerstin Lundell är definitivt en modig person, en mycket modig person. Inte så mycket för att hon klivit ur sin vanliga 9–17-tillvaro och med privata ekonomiska uppoffringar använt sin tid till att skriva en bok. Det – ekonomin kanske undantagen – är något som blivit ganska vanligt bland journalister på senare år.

Kerstin Lundells mod visar sig än mer i valet av ämne – företaget Lundin Petroleum och med vilka medel det utvinner olja i Afrika – och hennes olika sätt att belägga det. Att hon samtidigt lyckas ge den tidigare (till och med hösten 2006) styrelsemedlemmen i bolaget, numera svensk utrikesminister, Carl Bildt en ordentlig känga gör inte modet mindre. Tvärtom.

När får vi läsa om den här boken på utrikesminister Carl Bildts blogg?

Ordfront

Mörkrets hjärta

Vi träffas på en söndagsöppen bokhandel i centrala Stockholm. Här serveras en god latte, och till den kan man ta del av precis så många aktuella böcker man bara vill och orkar. Plötsligt står en man vid vårt bord och pratar osammanhängande. Vi ber honom tala så att vi förstår, men till slut måste vi be honom avlägsna sig eftersom han stör med sin rappakalja. När han avlägsnat sig säger Kerstin att hon blev rädd för mannen och att hon ständigt går omkring och är rädd efter det att hennes bok publicerats.

– Jag går ständigt omkring och ser mig över axeln så att ingen förföljer mig. Det som står i min bok kan säkert få en och annan att ge någon i uppdrag att göra mig illa. Jag vet inte om det är på det viset. Jag har inte fått några konkreta hot, men man kan inte vara nog försiktig.

Boken som Kerstin Lundell precis utkommit med heter Affärer i blod och olja: Lundin Petroleum i Afrika. Den handlar om företaget Lundin Petroleum och hur det på olika sätt agerat för att utvinna olja i Afrika, närmare bestämt i Sudan och Etiopien. Det är något Kerstin Lundell följt på plats, och det är också något hon i alla de möjliga (och några omöjlliga) sammanhang samlat material om. Hon har självklart även försökt att komma i kontakt med representanter för företaget, men har inte släppts närmare än till allehanda lika beklagande som beklagansvärda sekreterarspärrar på olika nivåer inom företaget.

För att veva filmen – för en sådan typ Blood Diamond (2006) med Leonardo DiCaprio i huvudrollen – ända fram till eftertexterna så argumenterar Kerstin Lundell i sin bok för att brottsutredning bör inledas mot företaget för delaktighet i brott mot mänskligheten.

Oljeblandat

För Kerstin Lundells del började det med ett gäng med artiklar om Lundin Petroleum (till juni 2001 hette företaget Lundin Oil). När hon försökte att sälja dem till olika tidningar gick det inget vidare. ”Det var väl intressant” – med betoning på väl – men mycket mer blev det inte. Utom för Kerstin. Arbetet med artiklarna väckte en helig vrede hos henne. ”Jag blev väldigt illa berörd av det jag fick fram om Lundin Petroleum i Afrika.” Det brukar räcka hela vägen för de flesta, men Kerstin Lundell ville mer. Hon tog kontakt med förlaget Ordfront – vi är nu framme vid 2008 – som förklarade sig villigt att ge ut boken. Sedan var det bara att samla ännu mer material för att ha så mycket som möjligt på fötterna i den färdiga boken.

– Jag reste till både Etiopien och Sudan för att samla material. På plats såg jag hur Lundin Petroleum direkt och indirekt varit inblandat i form av brända byar och skövlade stora områden för att komma till med både prospektering och utvinning av olja.

Kerstin var 12 dagar i Etiopien och 10 dagar i Sudan för att se, lära och intervjua. Hon åkte vidare till London för att intervjua en sudanesisk oljeminister och för att ta kontakt med bland andra Human Rights Watch och Christian Aid, som båda har kunskaper i ämnet. När hon berättar om sitt materialsamlande får man efter ett tag känslan av att hon nästan blev besatt av sitt sökande efter sanningen (eller i alla fall ett antal delsanningar) om det av Adolf Lundin startade företaget.

– Jag beräknar att mina privata reskostnader för boken uppgår till omkring 60 000 kronor. Det var inga pengar jag hade. Jag har måst låna pengar, men det var det värt.

För Kerstin Lundell var det pengarna värt i form av alla nya erfarenheter arbetet med boken innebar, alltifrån ämnet som sådant till det ytterligare som krävs när man skriver en bok jämfört med att skriva artiklar. För oss i den svenska allmänheten – boken borde för övrigt även ha en marknad i översatt form – är Affärer i blod och olja en spännande läsning, inte minst genom att vi i Kerstin Lundells sällskap även får uppleva Lundin Petroleums agerande på marknivå.

Befläckat

Utrikesminister Carl Bildt satt i Lundin Petroleums styrelse från maj 2000 till och med oktober 2006. Under den tiden lät Bildt vid flera tillfällen meddela att allt var som det skulle, och våldet och övergreppen i Lundins områden i Sudan och Etiopien var enligt Bildt inget företaget på något sätt var inblandat i. De etiska riktlinjer företaget säger sig arbeta efter ligger enligt egen utsago Carl Bildt själv bakom. Där står att Lundin Petroleum ska vara väl integrerat i det område där företaget arbetar och även bidra till lokala projekt. Vidare ska företaget öppet rapportera vad som händer, och det ska ”vara medvetet om vilken påverkan våra säkerhetsarrangemang har i samhället”.

På punkt efter punkt motsäger Kerstin Lundell i sin bok det som Carl Bildt påstod under sin tid i Lundin Petroleums styrelse. Hon lyckas i boken inte leda i bevis att Lundin Oil begått några brott mot mänskligheten under sin tid i Sudan och Etiopien (företaget har även varit verksamt i andra mindre nogräknade länder såsom Libyen, i Irak under Saddam Hussein och i Sydafrika under apartheidtiden). Däremot visar hon med all tydlighet att Carl Bildt borde ha sett sig för god att inte delta i företagets styrelse (alternativt att han inte skulle ha tagits med i regeringen med uppgift att företräda Sverige utomlands). Det tycker i alla fall Kerstin Lundell, som vet en hel del om affärer i blod och olja.

Länkar till NE.se

Blod och olja
http://www.ne.se/rep/blod-och-olja
Nationalencyklopedin, 2014-10-21 Kopiera källangivelse

Relaterade artiklar

Relaterade reportage

Relaterade ämnen

Nationalencyklopedin

Kontakt