1. Sommar i P1

  Sommar i P1, program i Sveriges Radio, startat 1959 som Sommar på initiativ av dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson, där inbjudna programvärdar pratar om fritt valda ämnen och spelar sin favoritmusik.

 2. misstroendeförklaring

  misstroendeförklaring, författningsinstitut som sedan 1969 i den svenska regeringsformen markerar parlamentarismens princip, mer än femtio år efter dess politiska genombrott.
 3. Citybanan

  Citybanan, järnväg för pendeltåg i Stockholm, påbörjad 2009 och färdigställd 2017.

 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa; 528 447 km2, varav 407 311 km2 är landareal, 10 miljoner invånare (2017). 

 5. värnplikt

  värnplikt, sedan slutet av 1800-talet en rättighet och skyldighet att delta i landets militära försvar och att utbilda sig för detta.

 6. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 7. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa; 244 233 km2, 66,2 miljoner invånare (2017).

 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa; 357 022 km2, 83,1 miljoner invånare (2017).