1. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa; 528 447 km2, varav 407 311 km2 är landareal, 9 747 355 invånare (2015).
 3. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 4. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 5. Zlatan Ibrahimović

  Ibrahimović, Zlatan, född 1981, fotbollsspelare (forward).

 6. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 7. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 317,7 miljoner invånare (2014).

 8. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 9. svenska modellen

  svenska modellen, begrepp som syftar på vissa politisk-ekonomiska drag som har varit eller ansetts vara unika för Sverige.

 10. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.