1. Åkersberga

  Åkersberga, centralort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 30 km nordöst om centrala Stockholm; 32 659 invånare (2016).

 2. pärluggla

  pärluggla, Aegolius funereus, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 3. Solberga

  Solberga, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 2 km sydväst om Åkersberga; 427 invånare (2016).

 4. Österåker

  Österåker, kommun i Uppland (Stockholms län); 312 km2, 43 293 invånare (2017).

 5. Stava

  Stava, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 4 km väster om Åkersberga; 347 invånare (2016).

 6. Svinninge

  Svinninge, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 3 km söder om Åkersberga; 2 136 invånare (2016).

 7. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 8. Norrö

  Norrö, ort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 3 km nordväst om Åkersberga.

 9. Åkers kanal

  Åkers kanal, förr farled, numera kanotled, i sydöstra Uppland från sjön Garnsviken till Trälhavet vid Åkersberga; 10,7 km lång, varav 3,7 km är konstgjord.
 10. Åkers skeppslag

  Åkers skeppslag, område i Uppland.