1. Åkersberga

  Åkersberga, centralort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 30 km nordöst om centrala Stockholm; 32 659 invånare (2016).

 2. pärluggla

  pärluggla, Aegolius funereus, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 3. Solberga

  Solberga, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 2 km sydväst om Åkersberga; 427 invånare (2016).

 4. Stava

  Stava, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 4 km väster om Åkersberga; 347 invånare (2016).

 5. Täljö

  Täljö, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 4 km sydväst om Åkersberga; 410 invånare (2016).

 6. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 7. Österåker

  Österåker, kommun i Uppland (Stockholms län); 312 km2, 41 130 invånare (2016).

 8. Höör

  Höör, kommun i Skåne (Skåne län); 291 km2, 15 970 invånare (2016).

 9. Norrö

  Norrö, ort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 3 km nordväst om Åkersberga.

 10. Åkers skeppslag

  Åkers skeppslag, område i Uppland.