1. Årjäng

  Årjäng, kommun i Värmland och Dalsland (Värmlands län); 1 410 km2, 9 869 invånare (2016).

 2. Årjäng

  Årjäng, centralort i Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län), 95 km väster om Karlstad; 3 228 invånare (2011).
 3. Dalsland

  Dalsland, landskap väster om Vänern.
 4. Töcksfors

  Töcksfors, tätort i Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län), 25 km nordväst om Årjäng; 1 158 invånare (2011).
 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 6. Värmlands län

  Värmlands län, län i sydvästra Svealand; 17 517 kvadratkilometer, 275 904 invånare (2016).

 7. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 8. Foxen

  Foxen , sjö i västra Värmland, belägen strax väster om Årjäng; 72 km 2, maxdjup 55 m.
 9. Karlanda

  Karlanda, f.d. församling i Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län).
 10. Nordmarks härad

  Nordmarks härad, område i västra Värmland vid norska gränsen.