1. Årjäng

  Årjäng, kommun i Värmland och Dalsland (Värmlands län); 1 410 km2, 9 958 invånare (2017).

 2. Årjäng

  Årjäng, centralort i Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län), 95 km väster om Karlstad; 3 302 invånare (2016).

 3. Dalsland

  Dalsland, landskap väster om Vänern.
 4. Töcksfors

  Töcksfors, tätort i Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län), 25 km nordväst om Årjäng; 1 221 invånare (2016).

 5. Foxen

  Foxen , sjö i västra Värmland, belägen strax väster om Årjäng; 72 km 2, maxdjup 55 m.
 6. Värmlands län

  Värmlands län, län i sydvästra Svealand; 17 517 kvadratkilometer, 279 334 invånare (2017).

 7. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 8. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 9. Nordmarks härad

  Nordmarks härad, område i västra Värmland vid norska gränsen.
 10. Holmedal–Karlanda

  Holmedal–Karlanda, församling i Karlstads stift, Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län); 1 339 invånare (2016).