1. Årjäng

  Årjäng, kommun i Värmland och Dalsland (Värmlands län); 1 410 km2, 9 869 invånare (2016).

 2. Årjäng

  Årjäng, centralort i Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län), 95 km väster om Karlstad; 3 302 invånare (2016).

 3. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 4. Dalsland

  Dalsland, landskap väster om Vänern.
 5. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 6. Töcksfors

  Töcksfors, tätort i Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län), 25 km nordväst om Årjäng; 1 221 invånare (2016).

 7. Värmlands län

  Värmlands län, län i sydvästra Svealand; 17 517 kvadratkilometer, 279 334 invånare (2017).

 8. Foxen

  Foxen , sjö i västra Värmland, belägen strax väster om Årjäng; 72 km 2, maxdjup 55 m.
 9. Nordmarks härad

  Nordmarks härad, område i västra Värmland vid norska gränsen.
 10. Silbodal

  Silbodal, församling i Karlstads stift, Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län); 4 007 invånare (2016).