1. Östnor

  Östnor, ort i Mora kommun, Dalarna (Dalarnas län), 3 km nordväst om Mora.

 2. östnordiska språk

  östnordiska språk, danska och svenska, dvs. de nordiska språk som strax före och under vikingatiden i Sverige och Danmark fick en delvis annan karaktär än de västnordiska språken i Norge och senare på Island och Färöarna.
 3. Mora

  Mora, kommun i Dalarna (Dalarnas län); 2 813 km2, 20 101 invånare (2016).

 4. morakniv

  morakniv, enkel slidkniv gjord i Mora socken.
 5. Krång Anders Andersson

  Andersson, Krång Anders, 1727–99, urmakare från byn Östnor i Mora, tillhör den första generationen moraurmakare.