1. a

  a-, eller an-, negerande prefix: icke, o-.
 2. A

  A, ”stort A”, betygsgraden berömlig i äldre betygsskala, se betyg.
 3. A

  A är förkortning för ampere, som är en enhet för strömstyrka.
 4. a

  a, beteckning för tidsenheten år.
 5. a

  a, latinsk preposition och förled; se ab.
 6. a

  a, A, den första bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet, motsvarande grekiskans alpha ( alfa), arabiskans alif och hebreiskans alef.
 7. a

  a, sjätte tonen i C-dur-skalan och grundton i tonarterna A-dur och a-moll.
 8. A

  A, egentligen A, beteckning för area.
 9. A

  A, beteckning för adenin.
 10. A

  A, beteckning för attackflygplan, t.ex. A 32, Lansen.