1. a

  a-, eller an-, negerande prefix: icke, o-.
 2. ā

  ā, āā, förkortning för ana partes, till lika delar, lika mycket (tidigare använd på recept).
 3. A

  A, beteckning för den elektriska enheten ampere.
 4. a

  a, A, den första bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet, motsvarande grekiskans alpha ( alfa), arabiskans alif och hebreiskans alef.
 5. A

  A, inom metallografin använd förkortning för franska arrêt, uppehåll.
 6. A

  A, egentligen A, beteckning för area.
 7. A

  A, beteckning för adenin.
 8. A

  A, beteckning för attackflygplan, t.ex. A 32, Lansen.
 9. A

  A, egentligen A, beteckning för en atoms masstal.
 10. a

  a, egentligen a, inom fysiken vanligen beteckning för acceleration.