1. A

  A, beteckning för pappersformat, t.ex. A4.
 2. A

  A, egentligen A, beteckning för area.
 3. a

  a, A, den första bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet, motsvarande grekiskans alpha ( alfa), arabiskans alif och hebreiskans alef.
 4. a

  a, sjätte tonen i C-dur-skalan och grundton i tonarterna A-dur och a-moll.
 5. A

  A, beteckning för adenin.
 6. A

  A, beteckning för attackflygplan, t.ex. A 32, Lansen.
 7. A

  A, egentligen A, beteckning för en atoms masstal.
 8. a

  a, egentligen a, inom fysiken vanligen beteckning för acceleration.
 9. a

  a, beteckning för areaenheten ar.
 10. a

  a, beteckning för tidsenheten år.