Träffar i uppslagsverk 14 träffar

Visar träff 1–10

 1. äckel

  äck´el subst. äcklet, plur. ~, best. plur. äcklen ORDLED: äckl-et
 2. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
 3. Magnus Dahlström

  Dahlström, Magnus, född 1963, författare och dramatiker.
 4. Aase Berg

  Berg, Aase, född 1967, författare, litteraturkritiker och översättare.
 5. Theodore Roethke

  Roethke, Theodore, 1908–63, amerikansk författare.
 6. Franz Xaver Kroetz

  Kroetz, Franz Xaver, född 1946, tysk (tidigare västtysk) författare och skådespelare.
 7. tvi

  tvi interj.
 8. vämjelse

  väm`jelse subst. ~n ORDLED: vämj-els-en
 9. avsmak

  a`vsmak subst. ~en ORDLED: av--smak-en
 10. äckla

  äck`la verb ~de ~t ORDLED: äckl-ar SUBST.: äcklande; äckel