1. äckel

    äck´el subst. äcklet, plur. ~, best. plur. äcklen ORDLED: äckl-et
    Svensk ordbok
  2. bulimi

    bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
  3. Theodore Roethke

    Roethke, Theodore, 1908–63, amerikansk författare.
  4. Magnus Dahlström

    Dahlström, Magnus, född 1963, författare och dramatiker.
  5. Franz Xaver Kroetz

    Kroetz, Franz Xaver, född 1946, tysk (tidigare västtysk) författare och skådespelare.
  6. Aase Berg

    Berg, Aase, född 1967, författare, litteraturkritiker och översättare.
  7. tvi

    tvi interj.
    Svensk ordbok
  8. vämjelse

    väm`jelse subst. ~n ORDLED: vämj-els-en
    Svensk ordbok
  9. avsmak

    a`vsmak subst. ~en ORDLED: av--smak-en
    Svensk ordbok
  10. äckla

    äck`la verb ~de ~t ORDLED: äckl-ar SUBST.: äcklande; äckel
    Svensk ordbok