1. överlåtelse

  överlåtelse, juridisk term för överföring av äganderätt.
 2. överlåtelse av företag

  överlåtelse av företag, övergång av ett företag genom köp eller annan rättshandling från ett rättssubjekt till ett annat.
 3. överlåta

  ö`verlåta verb överlät överlåtit överlåten överlåtna, pres. överlåter ORDLED: över--låt-er SUBST.: överlåtande; överlåtelse (till 1)
  Svensk ordbok
 4. överlåtelse

  ö`verlåtelse subst. ~n ~r ORDLED: över--låt-els-en
  Svensk ordbok
 5. cedera

  cedera, avstå från.
 6. in blanko

  in blanko, in blanco, icke utfylld, överlåtelse av en handling, t.ex. en växel, som är undertecknad utan angivande av t.ex. belopp, villkor eller till vem handlingen överlåtes.
 7. denuntiation

  denuntiation, den juridiska benämningen på vissa typer av underrättelser.
 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 9. överlåtelseförklaring

  överlåtelseförklaring, juridisk benämning på en förklaring av en säljare att han överlåter viss egendom till en köpare.
 10. cession

  cession, inom värdepappersrätten överlåtelse av en fordran.