1. överlåtelse

  överlåtelse, juridisk term för överföring av äganderätt.
 2. överlåtelse av företag

  överlåtelse av företag, övergång av ett företag genom köp eller annan rättshandling från ett rättssubjekt till ett annat.
 3. överlåta

  ö`verlåta verb överlät överlåtit överlåten överlåtna, pres. överlåter ORDLED: över--låt-er SUBST.: överlåtande; överlåtelse (till 1)
  Svensk ordbok
 4. överlåtelse

  ö`verlåtelse subst. ~n ~r ORDLED: över--låt-els-en
  Svensk ordbok
 5. cedera

  cedera, avstå från.
 6. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 7. denuntiation

  denuntiation, den juridiska benämningen på vissa typer av underrättelser.
 8. säkerhetsöverlåtelse

  säkerhetsöverlåtelse, sådan överlåtelse av egendom som inte avser att överföra äganderätten definitivt utan endast temporärt i avvaktan på överlåtelsens återgång och återbetalning av priset.
 9. regeringsformen

  regeringsformen, RF, (1974:152), Sveriges främsta grundlag, tillkommen 1974.
 10. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.