1. Almunge

  Almunge, tätort i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län), 30 km öster om Uppsala; 816 invånare (2016).

 2. Almunge

  Almunge, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 2 856 invånare (2016).

 3. Almungemassivet

  Almungemassivet, ett 1 590–1 700 miljoner år gammalt magmatiskt intrusiv öster om Uppsala.
 4. Uppsala

  Uppsala, kommun i Uppland (Uppsala län); 2 183 km2, 214 559 invånare (2017).

 5. nefelinsyenit

  nefelinsyenit, vanligen grå, grov- till medelkornig magmatisk djupbergart som huvudsakligen består av alkalifältspat och nefelin.
 6. Trollängen

  Trollängen, behandlingshem i Almunge ca 25 km öster om Uppsala.
 7. Länna

  Länna, tätort i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län), 18 km öster om Uppsala; 700 invånare (2016).

 8. enhörning

  enhörning, fabeldjur i gestalt av en häst med klövar och lejonsvans samt ett långt, rakt, vanligen spiralvridet horn mitt i pannan.
 9. nefelin

  nefelin, mineral med sammansättningen (Na,K)AlSiO 4 tillhörande gruppen fältspatersättare.
 10. analcim

  analcim, färglöst eller vitt mineral med vitt streck (pulverfärg).