1. Axvall

  Axvall, församling i Skara stift, Skara kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 2 241 invånare (2016).

 2. Axvall

  Axvall är en tätort i Skara kommun i Västergötland.
 3. Skara

  Skara, kommun i Västergötland (Västra Götalands län); 429 km2, 18 979 invånare (2017).

 4. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 5. Valle härad

  Valle härad, område i Västergötland, strax öster om Skara.
 6. Pansarmuseet

  Pansarmuseet, museum i Axvall, 18 km öster om Skara, främst inriktat på svensk stridsfordonsutveckling.
 7. Axevalla folkhögskola

  Axevalla folkhögskola, Axvall, 8 km öster om Skara.
 8. Ivar Gren

  Gren, Ivar, omnämnd tidigast 1455, levde ännu 1495, riddare troligen 1457, riksråd från 1463; son till Magnus Gren.
 9. Axevall

  Axevall, Axevalla hus, ruin av medeltida borg vid Axvall i Västergötland.
 10. Skärv

  Skärv, f.d. församling i Skara kommun, Västergötland (Västra Götalands län).