1. Bålsta

  Bålsta, centralort i Håbo kommun, Uppland (Uppsala län), 25 km söder om Uppsala; 14 147 invånare (2011).
 2. Råby

  Råby, tätort i Håbo kommun, Uppland (Uppsala län); 885 invånare (2011).
 3. Håbo

  Håbo, kommun i Uppland (Uppsala län); 144 km2, 20 279 invånare (2016).

 4. Uppsalaåsen

  Uppsalaåsen, rullstensås i östra Mälardalen; ca 250 km lång.
 5. Gyproc AB

  Gyproc AB, Bålsta, företag som tillverkar gipsskivor för byggnadsindustrin, etablerat 1955.
 6. depåbibliotek

  depåbibliotek, biblioteksmagasin för förvaring av lågfrekvent material, äldre litteratur, tidningar etc.
 7. Stockholmståg

  Stockholmståg, statligt kommanditbolag som bedriver pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet.
 8. Lasse Åberg

  Åberg, Lasse, född 5 maj 1940, konstnär, filmregissör, skådespelare, musiker och författare.
 9. Söderskogen

  Söderskogen, tätort i Håbo kommun, Uppland (Uppsala län); 378 invånare (2011).
 10. Håbo härad

  Håbo härad är beläget i Uppland vid Norra Björkfjärden, utmed järnvägen Stockholm–Västerås.