Träffar i uppslagsverk 801 träffar

Visar träff 1–10

 1. beträffande

  beträff´ande prep. ORDLED: be-träff-ande FÖRK.: betr.
 2. beträffa

  beträff´a verb ~de ~t ORDLED: be-träff-ar
 3. Ingvar Kamprad

  Kamprad, Ingvar, född 30 mars 1926, företagsledare och entreprenör.
 4. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 5. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 6. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 7. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 8. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 9. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 10. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).