1. Billsta

    Billsta, tätort i Örnsköldsviks kommun, Ångermanland (Västernorrlands län), 10 km väster om Örnsköldsvik; 361 invånare (2016).

  2. Jöns Bromée

    Bromée, Jöns, i Billsta, 1841–1931, liberal politiker och lantbrukare, riksdagsledamot 1887–1911 (andra kammaren).
  3. Örnsköldsvik

    Örnsköldsvik, kommun i Ångermanland (Västernorrlands län); 6 376 km2, 55 964 invånare (2017).