1. COST

  COST, European Cooperation in Science and Technology, Bryssel, organisation bildad 1971 på EG:s och den europeiska industrins initiativ för att främja tillämpad vetenskaplig och teknisk grundforskning.
 2. cost–benefit-analys

  cost–benefit-analys, kostnads–nyttoanalys, samhällsekonomisk kostnads–intäktsanalys, allmänt använd teknik för att belysa den samhälleliga önskvärdheten av olika projekt.
 3. cost and freight

  cost and freight, c & f, handelsterm för fraktfritt.
 4. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika; 51 100 km2, 4,9 miljoner invånare (2016).

 5. costa

  costa anatomisk term för revben.
 6. Costa del Sol

  Costa del Sol, Spaniens södra medelhavskust från Gibraltar sund till Almería.
 7. costaricansk

  costarica´nsk adj. ~t ORDLED: costa-ric-an-ska
  Svensk ordbok
 8. costarican

  costarica´n subst. ~en ~er ORDLED: costa-ric-an-en
  Svensk ordbok
 9. costaricanska

  costarica´nska subst. ~n costaricanskor ORDLED: costa-ric-an-skan
  Svensk ordbok
 10. Costa Brava

  Costa Brava, nordöstra Spaniens medelhavskust, från gränsen mot Frankrike till Barcelona.