1. COST

  COST, European Cooperation in Science and Technology, Bryssel, organisation bildad 1971 på EG:s och den europeiska industrins initiativ för att främja tillämpad vetenskaplig och teknisk grundforskning.
 2. cost–benefit-analys

  cost–benefit-analys, kostnads–nyttoanalys, samhällsekonomisk kostnads–intäktsanalys, allmänt använd teknik för att belysa den samhälleliga önskvärdheten av olika projekt.
 3. cost and freight

  cost and freight, c & f, handelsterm för fraktfritt.
 4. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika; 51 100 km2, 4,9 miljoner invånare (2016).

 5. costa

  costa anatomisk term för revben.
 6. costaricansk

  costarica´nsk adj. ~t ORDLED: costa-ric-an-ska
  Svensk ordbok
 7. costarican

  costarica´n subst. ~en ~er ORDLED: costa-ric-an-en
  Svensk ordbok
 8. costaricanska

  costarica´nska subst. ~n costaricanskor ORDLED: costa-ric-an-skan
  Svensk ordbok
 9. costa

  costa den främst liggande ribban i en insektsvinge.
 10. Costa del Sol

  Costa del Sol, Spaniens södra medelhavskust från Gibraltar sund till Almería.