1. flygvapen

  flygvapen, flygstridskomponent ingående i en nations militära försvar, antingen som självständig försvarsgren eller integrerad i övriga försvarsgrenar.
 2. Flygvapenmuseum

  Flygvapenmuseum, museum, invigt 1984, med inriktning på det militära flygets utveckling i Sverige sedan 1912.
 3. Flygvapenfrivilligas Riksförbund

  Flygvapenfrivilligas Riksförbund, FVRF, frivillig försvarsorganisation.
 4. flygvapenungdom

  flygvapenungdom, ungdomsverksamhet som bedrivs gemensamt av flygvapnet och Flygvapenföreningarnas Riksförbund.
 5. flygvapenchefen

  flygvapenchefen, CFV , tidigare den befattningshavare som i fred ledde flygvapnet och dess utveckling.
 6. flygvapeninspektören

  flygvapeninspektören, flygvapnets främste företrädare.
 7. Flygvapennytt

  Flygvapennytt, f.d. informationstidskrift som utgavs av Försvarsmakten.
 8. flygvapen

  fly`gvapen subst. flygvapnet, plur. ~, best. plur. flygvapnen ORDLED: flyg--vapn-et
  Svensk ordbok
 9. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika; 1,76 miljoner km2, 6,3 miljoner invånare (2016).

 10. Fortifikationen

  Fortifikationen, en tidigare organisation med uppgift att bl.a. uppföra, vidmakthålla och förstärka rikets fästningar.