1. flygvapen

  flygvapen, flygstridskomponent ingående i en nations militära försvar, antingen som självständig försvarsgren eller integrerad i övriga försvarsgrenar.
 2. flygvapenungdom

  flygvapenungdom, ungdomsverksamhet som bedrivs gemensamt av flygvapnet och Flygvapenföreningarnas Riksförbund.
 3. flygvapeninspektören

  flygvapeninspektören, flygvapnets främste företrädare.
 4. Flygvapennytt

  Flygvapennytt, f.d. informationstidskrift som utgavs av Försvarsmakten.
 5. Flygvapenfrivilligas Riksförbund

  Flygvapenfrivilligas Riksförbund, FVRF, frivillig försvarsorganisation.
 6. flygvapenchefen

  flygvapenchefen, CFV , tidigare den befattningshavare som i fred ledde flygvapnet och dess utveckling.
 7. Flygvapenmuseum

  Flygvapenmuseum, museum, invigt 1984, med inriktning på det militära flygets utveckling i Sverige sedan 1912.
 8. flygvapen

  fly`gvapen subst. flygvapnet, plur. ~, best. plur. flygvapnen ORDLED: flyg--vapn-et
  Svensk ordbok
 9. Fortifikationen

  Fortifikationen, en tidigare organisation med uppgift att bl.a. uppföra, vidmakthålla och förstärka rikets fästningar.
 10. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika; 1,76 miljoner km2, 6,3 miljoner invånare (2016).