1. På spaning efter den tid som flytt

  På spaning efter den tid som flytt, À la recherche du temps perdu, romansvit i sju delar av den franske författaren Marcel Proust, publicerad 1913–27.
 2. flytt

  flytt subst. ~en ~ar ORDLED: flytt-en
  Svensk ordbok
 3. flytta

  flytt`a verb ~de ~t ORDLED: flytt-ar SUBST.: flyttande, flyttning
  Svensk ordbok
 4. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 5. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.
 6. kinesiska muren

  kinesiska muren, benämning på de vall- och mursystem som genom historien uppförts i norra Kina som skydd mot olika nomadfolk.
 7. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 8. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 9. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 10. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.