1. går

  går subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. Helan går

  Helan går, skålvisa av okänt ursprung, mycket känd och spridd sedan förra hälften av 1800-talet.
 3. Det går an: En tafla ur lifvet

  Det går an: En tafla ur lifvet, roman av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1839.

 4. i går

  i gå´r äv. igå´r adv. ORDLED: i--går
  Svensk ordbok
 5. gårdsförsäljning

  gårdsförsäljning, försäljning av jordbruksprodukter direkt från producent till konsument, vanligen i en så kallad gårdsbutik. 

 6. gårding

  gårding, tågvirke eller tunn wire som är fäst vid ett råsegels undre lik och används till att dra upp (gårda eller giga) seglet till rån när det skall bärgas.
 7. gårdpor

  gårdpor, typ av por som förekommer i cellväggarna i växters trakeider, kärl och transfusionsvävnad.
 8. gård

  gård, bebyggd tomt, vanligen i betydelsen bondgård; i sydsvenskt språkbruk detsamma som jordbruksenhet (jämför helgård, hemman).
 9. Gårdarike

  Gårdarike , Garðaríki, benämning på Ryssland och det ryska riket i medeltidens västnordiska litteratur; där samt på vikingatida svenska runstenar förekommer även beteckningen Garðar (”Gårdarna”).
 10. gårdsbutik

  gårdsbutik, butik belägen på ett lantbruk från vilken främst gårdens och bygdens egna produkter säljs.