1. går

  går subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. Helan går

  Helan går, skålvisa av okänt ursprung, mycket känd och spridd sedan förra hälften av 1800-talet.
 3. Det går an: En tafla ur lifvet

  Det går an: En tafla ur lifvet, roman av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1839.
 4. i går

  i gå´r äv. igå´r adv. ORDLED: i--går
  Svensk ordbok
 5. gård

  gård, bebyggd tomt, vanligen i betydelsen bondgård; i sydsvenskt språkbruk detsamma som jordbruksenhet (jämför helgård, hemman).
 6. gårdfarihandel

  gårdfarihandel, benämning på ambulerande handel, främst på landsbygden och i äldre tid, där kunden uppsöks av försäljare från annan ort; avyttring vid dörren av t.ex. blommor eller fisk eller nasarnas småhandel räknas knappast dit.

 7. gårdsbutik

  gårdsbutik, butik belägen på ett lantbruk från vilken främst gårdens och bygdens egna produkter säljs.
 8. gårdpor

  gårdpor, typ av por som förekommer i cellväggarna i växters trakeider, kärl och transfusionsvävnad.
 9. Gårdarike

  Gårdarike , Garðaríki, benämning på Ryssland och det ryska riket i medeltidens västnordiska litteratur; där samt på vikingatida svenska runstenar förekommer även beteckningen Garðar (”Gårdarna”).
 10. gårdsmejeri

  gårdsmejeri, litet mejeri, vanligen knutet till en eller ett fåtal gårdar, som levererar ko-, get- eller fårmjölk.