1. går

  går subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. Helan går

  Helan går, skålvisa av okänt ursprung, mycket känd och spridd sedan förra hälften av 1800-talet.
 3. Det går an: En tafla ur lifvet

  Det går an: En tafla ur lifvet, roman av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1839.
 4. i går

  i gå´r äv. igå´r adv. ORDLED: i--går
  Svensk ordbok
 5. gård

  gård, bebyggd tomt, vanligen i betydelsen bondgård; i sydsvenskt språkbruk detsamma som jordbruksenhet (jämför helgård, hemman).
 6. Gårdarike

  Gårdarike , Garðaríki, benämning på Ryssland och det ryska riket i medeltidens västnordiska litteratur; där samt på vikingatida svenska runstenar förekommer även beteckningen Garðar (”Gårdarna”).
 7. gårdfarihandel

  gårdfarihandel, benämning på ambulerande handel, främst på landsbygden och i äldre tid, där kunden uppsöks av försäljare från annan ort; avyttring vid dörren av t.ex. blommor eller fisk eller nasarnas småhandel räknas knappast dit.

 8. gårdpor

  gårdpor, typ av por som förekommer i cellväggarna i växters trakeider, kärl och transfusionsvävnad.
 9. gårdsmejeri

  gårdsmejeri, litet mejeri, vanligen knutet till en eller ett fåtal gårdar, som levererar ko-, get- eller fårmjölk.
 10. gårdsskräppa

  gårdsskräppa, Rumex longifolius , art i familjen slideväxter.