1. Hammerdal

  Hammerdal, tätort i Strömsunds kommun, Jämtland (Jämtlands län), 37 km söder om Strömsund; 1 043 invånare (2016).

 2. Hammerdal

  Hammerdal, församling i Härnösands stift, Strömsunds kommun, Jämtland (Jämtlands län); 2 140 invånare (2016).

 3. Hammerdalssjön

  Hammerdalssjön, sjö vid Hammerdal i Jämtland.
 4. Strömsund

  Strömsund, kommun i Jämtland, Lappland och Ångermanland (Jämtlands län); 10 465 km2, 11 809 invånare (2017).

 5. Gåxsjön

  Gåxsjön , sjö i Jämtland, ca 15 km nordväst om Hammerdal, 15 km 2 stor med ett största djup på 26 m.
 6. skogsbruksområde

  skogsbruksområde, den minsta geografiska och medlemsdemokratiska enheten i en region inom en skogsägarförening.
 7. Gåxsjö

  Gåxsjö, församling i Härnösands stift, Strömsunds kommun, Jämtland (Jämtlands län); 256 invånare (2016).

 8. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.
 9. cement- och betongvaruindustri

  cement- och betongvaruindustri, de delar av byggnadsmaterialindustrin som producerar cement och därav förädlat stommaterial av betong för den inhemska marknaden.