1. marina

  marina (engelska, av italienska marina ’havskust’), hamnanläggning för nöjesbåtar med tillgång till service, bränsle, vatten etc.
 2. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 3. grekisk teknik

  grekisk teknik (här definierad som grekisk teknologi under antiken).
 4. skut

  skut, bergblock med oönskat stor volym.
 5. Norrbottens järnverk AB

  Norrbottens järnverk AB, NJA, Luleå, statligt företag, bildat 1940.
 6. Gdańsk

  Gdańsk, tyska Danzig, stad i norra Polen; 461 500 invånare (2014).
 7. Marea

  Marea, forntida ort ca 40 km väster om Alexandria i Egypten, vid Kr.f. känd som exporthamn för vin från Mareotis.
 8. Bangkok

  Bangkok, thai Krung Thep, huvudstad i Thailand, 40 km innanför Thailandviken; 5,7 miljoner invånare (2015).
 9. bandtång

  bandtång, ålgräs, Zostera marina, art i familjen bandtångsväxter.
 10. New Orleans

  New Orleans, stad i delstaten Louisiana, USA, vid Mississippifloden; 345 700 invånare (2012), i storstadsområdet 1,3 miljoner invånare.