1. marina

  marina (engelska, av italienska marina ’havskust’), hamnanläggning för nöjesbåtar med tillgång till service, bränsle, vatten etc.
 2. New Orleans

  New Orleans, stad i delstaten Louisiana, USA, vid Mississippifloden; 345 700 invånare (2012), i storstadsområdet 1,3 miljoner invånare.
 3. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 4. grekisk teknik

  grekisk teknik (här definierad som grekisk teknologi under antiken).
 5. Bangkok

  Bangkok, thai Krung Thep, huvudstad i Thailand, 40 km innanför Thailandviken; 5,7 miljoner invånare (2015).
 6. Norrbottens järnverk AB

  Norrbottens järnverk AB, NJA, Luleå, statligt företag, bildat 1940.
 7. Monrovia

  Monrovia, huvudstad i Liberia; 1,1 miljoner invånare (2010).
 8. bandtång

  bandtång, ålgräs, Zostera marina, art i familjen bandtångsväxter.
 9. Pisa

  Pisa, huvudort i provinsen Pisa i regionen Toscana, Italien; 89 500 invånare (2015).
 10. Marea

  Marea, forntida ort ca 40 km väster om Alexandria i Egypten, vid Kr.f. känd som exporthamn för vin från Mareotis.