1. kapare

  kapare, bestyckat, privatägt fartyg som med särskild fullmakt, kaparbrev, deltog i sjökrigföringen genom att för egen vinning erövra fientliga handelsfartyg och deras laster.
 2. Kap Arnhem

  Kap Arnhem, udde i norra Northern Territory; för belägenhet se landskarta Australien.
 3. Kap Arkona

  Kap Arkona, udde i nordöstra Tyskland; för belägenhet se landskarta Tyskland.
 4. Kap Arnauti

  Kap Arnauti, udde i västra Cypern; för belägenhet se landskarta Cypern.
 5. kapare

  ka`pare subst. ~n äv. kaparn, plur. ~, best. plur. kaparna ORDLED: kap-ar-en
  Svensk ordbok
 6. kvistare–kapare

  kvistare–kapare, maskin som kvistar och kapar i regel redan fällda träd.
 7. kap

  2kap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kap-et
  Svensk ordbok
 8. kap

  1kap subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. kapa

  ka`pa verb ~de ~t ORDLED: kap-ar SUBST.: kapande, kapning; kaperi (till 2)
  Svensk ordbok
 10. KAP

  KAP, kött–avel–produktion, annat namn på organisationen Köttboskapskontrollen.