1. kompakt

  kompakt (latin compactus ’fast’, ’kompakt’, av compingo ’sammantränga’, ’innesluta’), tätt sammanpressad, massiv; föga utrymmeskrävande.
 2. kompakt

  kompak´t adj., neutr. ~ ORDLED: kom-pakt
  Svensk ordbok
 3. kompakt galax

  kompakt galax, galax som på fotografisk plåt framträder med ett kompakt, ”överexponerat”, utseende.
 4. kompakt mängd

  kompakt mängd, mängd som är liten i en preciserad matematisk mening som införts av Maurice Fréchet.
 5. kompaktdensitet

  kompaktdensitet, densiteten av det fasta materialet i en jord.
 6. kompaktkamera

  kompaktkamera, äldre beteckning för en kompakt byggd småbildskamera (bildformat 24 × 36 mm), oftast försedd med inbyggd blixt, filmtransport med motor, exponeringsautomatik, autofokus och relativt vidvinkligt objektiv (35 mm).
 7. kompaktbil

  kompaktbil, från Amerika härstammande benämning på personbilar i lilla mellanklassen, i Europa vanligen bilar med längden 380–420 cm.
 8. kompaktpump

  kompaktpump, typ av pump där pumphjul, pumphus och motor byggts samman till en sluten enhet.
 9. kompaktion

  kompaktion (latin compactio, av compingo ’sammantränga’, ’innesluta’), inom geologin sammanpackning av porösa berg- och jordarter genom ovanförliggande lagers tryck eller genom tektoniska rörelser.
 10. kompaktskiva

  kompaktskiva, digitalt lagringsmedium för ljud, text och bild, se CD.