1. Ljungan

  Ljungan, älv i Härjedalen, Jämtland och Medelpad; 350 km lång, avrinningsområde 13 100 km 2 (varav tillflödet Gimån 4 340 km 2).
 2. Ljunganbron

  Ljunganbron, motorvägsbro på E4 över Ljungan nordväst om Njurunda.
 3. valvbro

  valvbro är ett slags bro där brospannet består av ett valv av sten eller betong som vägen ligger på.
 4. älv

  älv är detsamma som flod.
 5. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.
 6. Holmsjön

  Holmsjön, sjö i Ljungan, västra Medelpad; 45 km 2, reglerad för vattenkraft mellan nivåerna 240,4 och 244,9 m ö.h.
 7. Torpshammars kraftverk

  Torpshammars kraftverk, underjordiskt vattenkraftverk i Gimån (tillflöde till Ljungan) i Medelpad, utbyggt 1975.
 8. Ånge

  Ånge, kommun i Medelpad och Jämtland (Västernorrlands län); 3 051 km2, 9 495 invånare (2017).

 9. Sundsvall

  Sundsvall, kommun i Medelpad (Västernorrlands län); 3 190 km2, 98 325 invånare (2017).

 10. Havern

  Havern, långsmal sjö i Ljungan i västra Medelpad; 30 km 2 och största djup 22 m.