1. Ljungan

  Ljungan är en älv som flyter genom Härjedalen, Jämtland och Medelpad.
 2. Ljunganbron

  Ljunganbron, motorvägsbro på E4 över Ljungan nordväst om Njurunda.
 3. valvbro

  valvbro är ett slags bro där brospannet består av ett valv av sten eller betong som vägen ligger på.
 4. älv

  älv är detsamma som flod.
 5. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.
 6. Sundsvall

  Sundsvall, kommun i Medelpad (Västernorrlands län); 3 190 km2, 97 633 invånare (2016).

 7. Västernorrlands län

  Västernorrlands län, län i östra delen av mellersta Norrland; 21 552 km2, 243 897 invånare (2016).

 8. Holmsjön

  Holmsjön, sjö i Ljungan, västra Medelpad; 45 km 2, reglerad för vattenkraft mellan nivåerna 240,4 och 244,9 m ö.h.
 9. Matfors

  Matfors är en tätort i Sundsvalls kommun i Medelpad och ligger vid älven Ljungan.
 10. Havern

  Havern, långsmal sjö i Ljungan i västra Medelpad; 30 km 2 och största djup 22 m.