1. Ljungan

  Ljungan är en älv som flyter genom Härjedalen, Jämtland och Medelpad.
 2. Ljunganbron

  Ljunganbron, motorvägsbro på E4 över Ljungan nordväst om Njurunda.
 3. valvbro

  valvbro, bro där ett eller flera valv i sten eller betong utgör bärande element.
 4. älv

  älv är detsamma som flod.
 5. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.
 6. Sundsvall

  Sundsvall, kommun i Medelpad (Västernorrlands län); 3 190 km2, 97 633 invånare (2016).

 7. Ånge

  Ånge, kommun i Medelpad och Jämtland (Västernorrlands län); 3 051 km2, 9 493 invånare (2016).

 8. Västernorrlands län

  Västernorrlands län, län i östra delen av mellersta Norrland; 21 552 km2, 245 572 invånare (2017).

 9. Näkten

  Näkten, Näckten , sjö i Jämtland; ca 83 km 2, medeldjup 15 m (största kända djup 44 m).
 10. Storsjön

  Storsjön, sjö i mellersta Jämtland; 464 km 2, största djup 74 m.