1. Ljungaverk

  Ljungaverk, ort i Ånge kommun, Medelpad (Västernorrlands län), 20 km öster om Ånge.

 2. Ånge

  Ånge, kommun i Medelpad och Jämtland (Västernorrlands län); 3 051 km2, 9 495 invånare (2017).

 3. Fränsta

  Fränsta,  ort i Ånge kommun, Medelpad (Västernorrlands län), 27 km öster om Ånge.

 4. salpetersyra

  salpetersyra, HNO 3, färglös, rykande, oxiderande vätska, i vattenlösning en stark syra, en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av handelsgödsel och sprängämnen.
 5. gummiindustri

  gummiindustri, industrigren som numera, sedan naturgummit under 1950- och 1960-talen i allt större utsträckning ersatts av syntetiskt gummi, räknas till den kemiska industrin.
 6. KemaNobel

  KemaNobel, till 1984 moderbolag i Sveriges största kemikoncern, som detta år förvärvades av Penserägda AB Bofors och integrerades i nya Nobel Industrier.
 7. kemisk industri

  kemisk industri, i vid mening all industri baserad på kemiska processer (kemisk processindustri eller kemibaserad industri), till skillnad från mekaniska.