1. oktantal

    oktantal, storhet som anger en motorbensins förmåga att motstå självantändning, ”knackning”, när den tillsammans med luft komprimeras i en motor.
  2. oktantal

    okta`ntal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: okt-an--tal-et
    Svensk ordbok