1. profylaktisk

  profylak´tisk adj. ~t ORDLED: pro-fylakt-isk
  Svensk ordbok
 2. analprolaps

  analprolaps, bråckbildning av slemhinnan i ändtarmsöppningen, oftast beroende på upprepad, för kraftig krystning, vilket har lett till en svaghet i den ringformiga slutarmuskeln kring analöppningen.
 3. mani

  mani, psykisk störning med förhöjd grundstämning som dominerande symtom.
 4. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 5. litiumprofylax

  litiumprofylax, förebyggande av episoder av periodiska affektiva syndrom genom tillförsel av litium.
 6. dietist

  dietist, person som ger kostråd till människor som på grund av sjukdom eller av profylaktiska skäl måste hålla en speciell kost.
 7. korv

  korv, vanligtvis avlång, slangformig, blandad charkuterivara med malet kött som huvudingrediens.
 8. hjärtmasksjuka

  hjärtmasksjuka, sjukdom hos hund, ibland hos katt, som orsakas av hjärtmask, Dirofilaria immitis.
 9. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 10. psykologi

  psykologi, vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar.