1. profylaktisk

  profylak´tisk adj. ~t ORDLED: pro-fylakt-isk
  Svensk ordbok
 2. litiumprofylax

  litiumprofylax, förebyggande av episoder av periodiska affektiva syndrom genom tillförsel av litium.
 3. korv

  korv, vanligtvis avlång, slangformig, blandad charkuterivara med malet kött som huvudingrediens.
 4. mani

  mani, psykisk störning med förhöjd grundstämning som dominerande symtom.
 5. analprolaps

  analprolaps, bråckbildning av slemhinnan i ändtarmsöppningen, oftast beroende på upprepad, för kraftig krystning, vilket har lett till en svaghet i den ringformiga slutarmuskeln kring analöppningen.
 6. hjärtmasksjuka

  hjärtmasksjuka, sjukdom hos hund, ibland hos katt, som orsakas av hjärtmask, Dirofilaria immitis.
 7. dietist

  dietist, person som ger kostråd till människor som på grund av sjukdom eller av profylaktiska skäl måste hålla en speciell kost.
 8. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 9. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 10. silver

  silver, metalliskt grundämne som jämte koppar och guld tillhör myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Ag (latin argentum).