1. profylax

  profylax, åtgärder i förebyggande syfte för att förhindra sjukdom eller annat oönskat tillstånd.
 2. profylax

  profylax´ subst. ~en ORDLED: pro-fylax-en
  Svensk ordbok
 3. Rh-profylax

  Rh-profylax, metod att förhindra uppkomst av Rh-immunisering hos nyförlösta Rh-negativa kvinnor som fött Rh-positiva barn.
 4. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.
 5. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 6. lapis

  lapis, egentligen lapis infernalis (lat., ’helvetessten’), farmaceutisk benämning på silvernitrat, som har använts som bakteriedödande medel vid behandling av infekterade hudsår och i ögondroppar (jämför Credé-profylax).
 7. melankoli

  melankoli, en form av depression.
 8. Ery-Max

  Ery-Max ®, handelsnamn på erytromycin, ett antibiotikum som främst används vid behandling av patienter med penicillinallergi och mot vissa infektioner, t.ex. som profylax mot kikhosta.
 9. gonorré

  gonorré, äldre benämning dröppel, genital, sexuellt överförbar infektion, orsakad av gonokocker.
 10. klinisk bakteriologi

  klinisk bakteriologi, medicinsk specialitet som tillhandahåller och utvecklar rationell laboratoriediagnostik, vilken möjliggör antimikrobiell behandling eller profylax vid vård av patienter med infektionssjukdomar som orsakats av bakterier.