1. profylax

  profylax, åtgärder i förebyggande syfte för att förhindra sjukdom eller annat oönskat tillstånd.
 2. profylax

  profylax´ subst. ~en ORDLED: pro-fylax-en
  Svensk ordbok
 3. Rh-profylax

  Rh-profylax, metod att förhindra uppkomst av Rh-immunisering hos nyförlösta Rh-negativa kvinnor som fött Rh-positiva barn.
 4. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.
 5. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.
 6. melankoli

  melankoli, en form av depression.
 7. streptokocker

  streptokocker, Streptococcus, ett artrikt släkte bakterier som omfattar såväl viktiga sjukdomsalstrare som oskadliga saprofyter.
 8. lapis

  lapis, egentligen lapis infernalis (lat., ’helvetessten’), farmaceutisk benämning på silvernitrat, som har använts som bakteriedödande medel vid behandling av infekterade hudsår och i ögondroppar (jämför Credé-profylax).
 9. gonorré

  gonorré, äldre benämning dröppel, genital, sexuellt överförbar infektion, orsakad av gonokocker.
 10. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.