1. profylax

  profylax, åtgärder i förebyggande syfte för att förhindra sjukdom eller annat oönskat tillstånd.
 2. profylax

  profylax´ subst. ~en ORDLED: pro-fylax-en
  Svensk ordbok
 3. Rh-profylax

  Rh-profylax, metod att förhindra uppkomst av Rh-immunisering hos nyförlösta Rh-negativa kvinnor som fött Rh-positiva barn.
 4. melankoli

  melankoli, en form av depression.
 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.
 6. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.
 7. streptokocker

  streptokocker, Streptococcus, ett artrikt släkte bakterier som omfattar såväl viktiga sjukdomsalstrare som oskadliga saprofyter.
 8. lapis

  lapis, egentligen lapis infernalis (lat., ’helvetessten’), farmaceutisk benämning på silvernitrat, som har använts som bakteriedödande medel vid behandling av infekterade hudsår och i ögondroppar (jämför Credé-profylax).
 9. citrusfrukter

  citrusfrukter, vanligt namn på frukterna av arterna och hybriderna i släktet Citrus.
 10. klinisk bakteriologi

  klinisk bakteriologi, medicinsk specialitet som tillhandahåller och utvecklar rationell laboratoriediagnostik, vilken möjliggör antimikrobiell behandling eller profylax vid vård av patienter med infektionssjukdomar som orsakats av bakterier.