1. profylax

  profylax, åtgärder i förebyggande syfte för att förhindra sjukdom eller annat oönskat tillstånd.
 2. profylax

  profylax´ subst. ~en ORDLED: pro-fylax-en
  Svensk ordbok
 3. Rh-profylax

  Rh-profylax, metod att förhindra uppkomst av Rh-immunisering hos nyförlösta Rh-negativa kvinnor som fött Rh-positiva barn.
 4. lapis

  lapis, egentligen lapis infernalis (lat., ’helvetessten’), farmaceutisk benämning på silvernitrat, som har använts som bakteriedödande medel vid behandling av infekterade hudsår och i ögondroppar (jämför Credé-profylax).
 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.
 6. melankoli

  melankoli, en form av depression.
 7. gonorré

  gonorré, äldre benämning dröppel, genital, sexuellt överförbar infektion, orsakad av gonokocker.
 8. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.
 9. Ery-Max

  Ery-Max ®, handelsnamn på erytromycin, ett antibiotikum som främst används vid behandling av patienter med penicillinallergi och mot vissa infektioner, t.ex. som profylax mot kikhosta.
 10. nitrofurantoin

  nitrofurantoin, läkemedel med antibakteriell verkan vilket används vid behandling av och profylax mot urinvägsinfektioner.