1. revival

  revival, inom musiken framför allt det medvetna återskapandet av äldre folkmusikaliska former, stilar och musikinstrument i Europa och USA under 1960–80-talen.
 2. Creedence Clearwater Revival

  Creedence Clearwater Revival, amerikansk rockgrupp.
 3. socialt kapital

  socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.
 4. Woodstockfestivalen

  Woodstockfestivalen, Woodstock Music and Arts Fair, amerikansk rockmusikfestival, hållen 15–18 augusti 1969 nära Bethel, New York, ca 80 km öster om staden Woodstock.
 5. Johann Jacob Griesbach

  Griesbach, Johann Jacob, 1745–1812, tysk teolog, professor i Nya Testamentet i Jena från 1775.
 6. Dionysios II

  Dionysios II, 300-talet f.Kr., tyrann i Syrakusa, äldste son till Dionysios I. Vid faderns död 367 f.Kr. övertog D. ställningen som Syrakusas ledare.
 7. Robert D Putnam

  Putnam, Robert David, född 9 januari 1941, amerikansk statsvetare, professor i statsvetenskap vid University of Michigan 1975–79 och vid Harvard University sedan 1979.
 8. The Offspring

  The Offspring, amerikansk rockgrupp bildad 1985.
 9. Gunther Schuller

  Schuller, Gunther, 1925–2015, amerikansk tonsättare, hornist, dirigent och musikpedagog.
 10. Kenneth Clark

  Clark, Sir Kenneth, 1903–83, brittisk konsthistoriker, chef för National Gallery i London 1934–45 och professor i konsthistoria i Oxford 1946–50 och 1961–62.