1. Södra

  Södra, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Växjö, av skogsägare i södra Sverige kooperativt ägd skogskoncern.
 2. södra

  södra [sö´- el. sö`-] adj., best. f. ORDLED: söd-ra
  Svensk ordbok
 3. Södra korset

  Södra korset, Crux, välkänd men liten stjärnbild på södra stjärnhimlen.
 4. Södra Vi

  Södra Vi, tätort i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Vimmerby; 1 182 invånare (2011).
 5. Södra Vi

  Södra Vi, f.d. församling i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län).
 6. Södra stambanan

  Södra stambanan, järnvägslinjen Malmö–Falköping över Nässjö–Jönköping.
 7. Södra oceanen

  Södra oceanen, annat namn på Antarktiska oceanen.
 8. Södra Ny

  Södra Ny, f.d. församling i Karlstads stift, Säffle kommun, Värmland (Värmlands län), sedan 1970 sammanslagen med Huggenäs till Ny-Huggenäs.
 9. Södra mesetan

  Södra mesetan, område i mellersta Spanien; för belägenhet se landskarta Spanien.
 10. Södra Finnö

  Södra Finnö, ö i östra Östergötland; för belägenhet se landskapskarta Östergötland.