1. Södra

  Södra, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Växjö, av skogsägare i södra Sverige kooperativt ägd skogskoncern.
 2. södra

  södra [sö´- el. sö`-] adj., best. f. ORDLED: söd-ra
  Svensk ordbok
 3. södra barrskogsregionen

  södra barrskogsregionen, boreo-nemorala zonen, den nordiska delen av övergångszonen mellan de nemorala lövskogarna och de boreala barrskogarna, dvs. tajgan.
 4. Södra vändkretsen

  Södra vändkretsen, detsamma som Stenbockens vändkrets.
 5. Södra korset

  Södra korset, Crux, välkänd men liten stjärnbild på södra stjärnhimlen.
 6. Södra stambanan

  Södra stambanan, järnvägslinjen Malmö–Falköping över Nässjö–Jönköping.
 7. södra lövskogsregionen

  södra lövskogsregionen, den nordiska delen av den nemorala lövskogszonen.
 8. Södra ishavet

  Södra ishavet, annat namn på Antarktiska oceanen.
 9. Södra ekvatorialströmmen

  Södra ekvatorialströmmen, västgående varm havsström som drivs av sydostpassaden och som förekommer i Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten.
 10. Södra Vi

  Södra Vi, tätort i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Vimmerby; 1 134 invånare (2016).