1. Södra

  Södra, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Växjö, av skogsägare i södra Sverige kooperativt ägd skogskoncern.
 2. södra

  södra [sö´- el. sö`-] adj., best. f. ORDLED: söd-ra
  Svensk ordbok
 3. södra barrskogsregionen

  södra barrskogsregionen, boreo-nemorala zonen, den nordiska delen av övergångszonen mellan de nemorala lövskogarna och de boreala barrskogarna, dvs. tajgan.
 4. Södra ekvatorialströmmen

  Södra ekvatorialströmmen, västgående varm havsström som drivs av sydostpassaden och som förekommer i Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten.
 5. Södra vändkretsen

  Södra vändkretsen, detsamma som Stenbockens vändkrets.
 6. Södra Vi

  Södra Vi, tätort i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Vimmerby; 1 134 invånare (2016).

 7. Södra Klagshamn

  Södra Klagshamn, tätort i Malmö kommun, Skåne (Skåne län), 11 km söder om Malmö; 1 367 invånare (2011).
 8. Södra Vi

  Södra Vi, f.d. församling i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län).
 9. södra lövskogsregionen

  södra lövskogsregionen, den nordiska delen av den nemorala lövskogszonen.
 10. Södra korset

  Södra korset, Crux, välkänd men liten stjärnbild på södra stjärnhimlen.