1. Södra

    Södra, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Växjö, av skogsägare i södra Sverige kooperativt ägd skogskoncern.
  2. södra

    södra [sö´- el. sö`-] adj., best. f. ORDLED: söd-ra
    Svensk ordbok
  3. Södra Vi

    Södra Vi, tätort i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Vimmerby; 1 182 invånare (2011).
  4. Södra Karelen

    Södra Karelen, finska Etelä-Karjala, landskap i sydöstra Finland; 5 329 km 2, 131 764 invånare (2015).
  5. Södra korset

    Södra korset, Crux, välkänd men liten stjärnbild på södra stjärnhimlen.
  6. Södra vändkretsen

    Södra vändkretsen, detsamma som Stenbockens vändkrets.
  7. Södra Kvarken

    Södra Kvarken, grundområde i Bottniska viken som skiljer Ålands hav från Bottenhavet.
  8. södra barrskogsregionen

    södra barrskogsregionen, boreo-nemorala zonen, den nordiska delen av övergångszonen mellan de nemorala lövskogarna och de boreala barrskogarna, dvs. tajgan.
  9. Södra Vi

    Södra Vi, f.d. församling i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län).
  10. Södra länken

    Södra länken, Stockholm, trafikled som förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster, 6 km lång.