1. Södra

  Södra, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Växjö, av skogsägare i södra Sverige kooperativt ägd skogskoncern.
 2. södra

  södra [sö´- el. sö`-] adj., best. f. ORDLED: söd-ra
  Svensk ordbok
 3. Södra vändkretsen

  Södra vändkretsen, detsamma som Stenbockens vändkrets.
 4. Södra korset

  Södra korset, Crux, välkänd men liten stjärnbild på södra stjärnhimlen.
 5. Södra oceanen

  Södra oceanen, annat namn på Antarktiska oceanen.
 6. Södra Vi

  Södra Vi, tätort i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Vimmerby; 1 134 invånare (2016).

 7. Södra Vi

  Södra Vi, f.d. församling i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län).
 8. södra barrskogsregionen

  södra barrskogsregionen, boreo-nemorala zonen, den nordiska delen av övergångszonen mellan de nemorala lövskogarna och de boreala barrskogarna, dvs. tajgan.
 9. Södra Sandby

  Södra Sandby, tätort i Lunds kommun, Skåne (Skåne län), 7 km öster om Lund; 6 306 invånare (2016).

 10. Södra Ny

  Södra Ny, f.d. församling i Karlstads stift, Säffle kommun, Värmland (Värmlands län), sedan 1970 sammanslagen med Huggenäs till Ny-Huggenäs.