1. Södra

  Södra, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Växjö, av skogsägare i södra Sverige kooperativt ägd skogskoncern.
 2. södra

  södra [sö´- el. sö`-] adj., best. f. ORDLED: söd-ra
  Svensk ordbok
 3. Södra Kvarken

  Södra Kvarken, grundområde i Bottniska viken som skiljer Ålands hav från Bottenhavet.
 4. Södra Vi

  Södra Vi, f.d. församling i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län).
 5. Södra korset

  Södra korset, Crux, välkänd men liten stjärnbild på södra stjärnhimlen.
 6. Södra stambanan

  Södra stambanan, järnvägslinjen Malmö–Falköping över Nässjö–Jönköping.
 7. södra barrskogsregionen

  södra barrskogsregionen, boreo-nemorala zonen, den nordiska delen av övergångszonen mellan de nemorala lövskogarna och de boreala barrskogarna, dvs. tajgan.
 8. Södra fisken

  Södra fisken, Piscis Austrinus, stjärnbild på södra stjärnhimlen som under hösten är synlig från södra Sverige nära horisonten i söder.
 9. Södra vändkretsen

  Södra vändkretsen, detsamma som Stenbockens vändkrets.
 10. Södra Vi

  Södra Vi, tätort i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Vimmerby; 1 182 invånare (2011).