1. Södra

  Södra, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Växjö, av skogsägare i södra Sverige kooperativt ägd skogskoncern.
 2. södra

  södra [sö´- el. sö`-] adj., best. f. ORDLED: söd-ra
  Svensk ordbok
 3. södra barrskogsregionen

  södra barrskogsregionen, boreo-nemorala zonen, den nordiska delen av övergångszonen mellan de nemorala lövskogarna och de boreala barrskogarna, dvs. tajgan.
 4. Södra vändkretsen

  Södra vändkretsen, detsamma som Stenbockens vändkrets.
 5. södra lövskogsregionen

  södra lövskogsregionen, den nordiska delen av den nemorala lövskogszonen.
 6. Södra fisken

  Södra fisken, Piscis Austrinus, stjärnbild på södra stjärnhimlen som under hösten är synlig från södra Sverige nära horisonten i söder.
 7. Södra Kvarken

  Södra Kvarken, grundområde i Bottniska viken som skiljer Ålands hav från Bottenhavet.
 8. Södra ishavet

  Södra ishavet, annat namn på Antarktiska oceanen.
 9. Södra Sunderbyn

  Södra Sunderbyn, tätort i Luleå kommun, Norrbotten (Norrbottens län), 13 km nordväst om Luleå; 2 977 invånare (2011).
 10. Södra Vi

  Södra Vi, tätort i Vimmerby kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Vimmerby; 1 182 invånare (2011).