1. sabotage

  sabotage, allmänfarligt brott som föreligger när någon förstör eller skadar egendom som har betydelse för bl.a. landets försvar, folkförsörjning, rättskipning, förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i Sverige.
 2. sabotage

  sabotage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: sabot-ag-et
  Svensk ordbok
 3. sabotageprogram

  sabotageprogram (engelska malware efter malicious software), program eller programmoduler som på olika vägar lurar in sig på datorer och där gör saker som datorns ägare inte önskat.

 4. sabotagegifter

  sabotagegifter, kemiska ämnen, vanligen högtoxiska, som kan användas för sabotage, t.ex. förgiftning av livsmedel, dricksvatten eller ventilationsluft.
 5. tungvattenaktionen

  tungvattenaktionen, sabotage i Norge under andra världskriget, se tungtvannsaksjonen.
 6. syndikalism

  syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal.
 7. nervkrig

  nervkrig, massmedial benämning från 1930-talet på en offensiv maktpolitik som eftersträvar att utan öppet militärt våld bryta den angripnes motståndsvilja eller provocera denne.
 8. allmänfarliga brott

  allmänfarliga brott, en grupp brott mot allmänheten varigenom fara för stor skada på värdefull egendom, flera människors liv eller andra viktiga samhällsintressen föreligger.
 9. Alfred Hitchcock

  Hitchcock, Sir Alfred, född 13 augusti 1899, död 29 april 1980, brittisk filmregissör, verksam inom brittisk film fram till 1939, därefter i Hollywood.
 10. Charles (Charlie) Chaplin

  Chaplin, Sir Charles (Charlie), född 16 april 1889, död 25 december 1977, brittisk skådespelare och komiker, från 1913 till 1952 verksam i Hollywood, först som aktör i slapstickfarser, därefter även som regissör, författare, producent och kompositör till egna filmer.