1. sabotage

  sabotage, allmänfarligt brott som föreligger när någon förstör eller skadar egendom som har betydelse för bl.a. landets försvar, folkförsörjning, rättskipning, förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i Sverige.
 2. sabotage

  sabotage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: sabot-ag-et
  Svensk ordbok
 3. sabotageprogram

  sabotageprogram (engelska malware efter malicious software), program eller programmoduler som på olika vägar lurar in sig på datorer och där gör saker som datorns ägare inte önskat.

 4. sabotagegifter

  sabotagegifter, kemiska ämnen, vanligen högtoxiska, som kan användas för sabotage, t.ex. förgiftning av livsmedel, dricksvatten eller ventilationsluft.
 5. tungvattenaktionen

  tungvattenaktionen, sabotage i Norge under andra världskriget, se tungtvannsaksjonen.
 6. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 7. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 8. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 9. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 10. syndikalism

  syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal.