1. sabotage

  sabotage är när någon förstör eller skadar sådant som är viktigt för landets säkerhet och försvar.
 2. sabotage

  sabotage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: sabot-ag-et
  Svensk ordbok
 3. sabotageprogram

  sabotageprogram (engelska malware efter malicious software), program eller programmoduler som på olika vägar lurar in sig på datorer och där gör saker som datorns ägare inte önskat.

 4. sabotagegifter

  sabotagegifter, kemiska ämnen, vanligen högtoxiska, som kan användas för sabotage, t.ex. förgiftning av livsmedel, dricksvatten eller ventilationsluft.
 5. tungvattenaktionen

  tungvattenaktionen, sabotage i Norge under andra världskriget, se tungtvannsaksjonen.
 6. syndikalism

  syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal.
 7. passivt motstånd

  passivt motstånd, en form av obeväpnat motstånd riktat mot en part som disponerar överlägsna maktresurser.
 8. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 9. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 10. diversion

  diversion (medeltidslat. diversio, av latin diverto ’avleda’), militär benämning på avledande eller vilseledande åtgärder som är avsedda att dra motståndarens uppmärksamhet från för honom farligare verksamhet, t.ex. ett skenanfall i annan riktning än huvudanfallsriktningen.