1. sköte

  skö`te subst. ~t ~n ORDLED: sköt-et
  Svensk ordbok
 2. skötesynd

  skö`tesynd subst. ~en ~er ORDLED: sköte--synd-en
  Svensk ordbok
 3. skötebarn

  skö`tebarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sköte--barn-et
  Svensk ordbok
 4. sköterska

  skö`terska subst. ~n sköterskor ORDLED: sköt-er-skan
  Svensk ordbok
 5. sköt

  sköt, finmaskigt nät för fångst av framför allt sill, tidigare även av skarpsill och siklöja.
 6. sköt

  sköt subst. ~en ~ar ORDLED: sköt-en
  Svensk ordbok
 7. sköt

  sköt se skjuta
  Svensk ordbok
 8. sköta

  skö`ta verb skötte skött, pres. sköter ORDLED: sköt-er SUBST.: skötande, skötning; skötsel
  Svensk ordbok
 9. sköta sig

  skö`ta sig verb skötte skött, pres. sköter ORDLED: sköt-er
  Svensk ordbok
 10. skötare

  skö`tare subst. ~n äv. skötarn, plur. ~, best. plur. skötarna ORDLED: sköt-ar-en
  Svensk ordbok