1. Skinnskatteberg

  Skinnskatteberg, kommun i Västmanland (Västmanlands län); 659 km2, 4 429 invånare (2017).

 2. Skinnskatteberg

  Skinnskatteberg, centralort i Skinnskattebergs kommun, Västmanland (Västmanlands län), 55 km nordväst om Västerås; 2 383 invånare (2016).

 3. Skinnskatteberg

  Skinnskatteberg, f.d. församling i Skinnskattebergs kommun, Västmanland (Västmanlands län).
 4. Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo

  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo, församling i Västerås stift, Skinnskattebergs kommun, Västmanland (Västmanlands län); 4 467 invånare (2016).

 5. Skinnskattebergs folkhögskola

  Skinnskattebergs folkhögskola, folkhögskola i Västmanland, sedan 2008 Bergslagens folkhögskola.
 6. Bergslagens folkhögskola

  Bergslagens folkhögskola, tidigare Skinnskattebergs folkhögskola, grundad 1960.
 7. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 8. skogsmästare

  skogsmästare, tidigare examenstitel vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.
 9. Skogsmästarskolan

  Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg, läroanstalt inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för utbildning av skogsmästare.
 10. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.