Träffar i uppslagsverk 23 träffar

Visar träff 1–10

 1. Skinnskatteberg

  Skinnskatteberg, kommun i Västmanland (Västmanlands län); 659 km2, 4 472 invånare (2016).

 2. Skinnskatteberg

  Skinnskatteberg, f.d. församling i Skinnskattebergs kommun, Västmanland (Västmanlands län).
 3. Skinnskatteberg

  Skinnskatteberg, centralort i Skinnskattebergs kommun, Västmanland (Västmanlands län), 55 km nordväst om Västerås; 2 287 invånare (2011).
 4. Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo

  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo, församling i Västerås stift, Skinnskattebergs kommun, Västmanland (Västmanlands län); 4 445 invånare (2011).
 5. Skinnskattebergs folkhögskola

  Skinnskattebergs folkhögskola, folkhögskola i Västmanland, sedan 2008 Bergslagens folkhögskola.
 6. Bergslagens folkhögskola

  Bergslagens folkhögskola, tidigare Skinnskattebergs folkhögskola, grundad 1960.
 7. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 8. skogsmästare

  skogsmästare, tidigare examenstitel vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.
 9. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 10. Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, universitet som bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom bl.a. jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, vattenbruk, veterinärmedicin, husdjursskötsel och fortlöpande miljöanalys.