1. skymning

    skymning kallas den del av dygnet då dagsljuset försvinner och det blir natt.
  2. skymning

    skym`ning subst. ~en ~ar ORDLED: skym-ning-en
    Svensk ordbok
  3. skymningstimme

    skymningstimme, i jaktsammanhang timmen närmast efter solens nedgång.
  4. skymningsvärde

    skymningsvärde, skymningstal, mått på ett kikarsiktes användbarhet i svagt ljus.
  5. skymningssvärmare

    skymningssvärmare, Hyles (syn. Celerio), släkte i fjärilsfamiljen svärmare med tre arter i Sverige.
  6. skymningspoeterna

    skymningspoeterna, italienska i crepuscolari, italienska diktare som i början av 1900-talet skrev en dekadent och av fransk symbolistisk diktning påverkad lyrik.
  7. skymningstal

    skymningstal, för kikarsikten, se skymningsvärde.
  8. skymningsland

    skym`ningsland subst. ~et ORDLED: skym-nings--land-et
    Svensk ordbok
  9. pakor

    pakor, Agoutidae [agu:-], familj marsvinsartade gnagare med två arter i Central- och Sydamerika: paka ( Agouti [agu:-] paca) och bergspaka ( A. taczanowski).
  10. Gunnar Fischer

    Fischer, Gunnar, 1910–2011, filmfotograf, vid Svensk Filmindustri 1935–70 och vid Sveriges Television 1970–75.