1. Society of Exploration Geophysicists

  Society of Exploration Geophysicists , se SEG.
 2. Society of Automotive Engineers

  Society of Automotive Engineers , se SAE.
 3. Society of American Archivists

  Society of American Archivists , Chicago, yrkesförening för arkivarier, dokumentalister, historiker och bibliotekarier i USA och Canada, med medlemmar även inom den privata och enskilda sektorn.
 4. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, se SWIFT.
 5. Fabian Society

  Fabian Society, sammanslutning av brittiska intellektuella socialister med reformistisk inriktning, grundad 1883–84 genom utbrytning ur den mera revolutionära Social Democratic Federation.
 6. Royal Society

  Royal Society, en av världens äldsta vetenskapliga akademier, grundad i London 1660; om dess tidiga historia se akademi.
 7. Linnean Society

  Linnean Society, naturvetenskapligt samfund i London, stiftat 1788 av Joseph Banks och James Edward Smith ( 1759–1828), vilken inköpt Linnés vetenskapliga kvarlåtenskap med naturaliesamlingar och korrespondens.
 8. affluent society

  affluent society, the affluent society, överflödssamhället.
 9. Physical Society

  Physical Society, brittiskt fysikersällskap, bildat 1874 som Physical Society of London; nuvarande namn sedan 1932.
 10. Aristotelian Society

  Aristotelian Society, filosofiskt sällskap i London, grundat 1880.