1. stationär

  stationär [statʃonä´r] adj. ~t ORDLED: stat-ion-är
  Svensk ordbok
 2. stationär process

  stationär process, inom sannolikhetsteori och statistiken matematisk modell för tidsserie eller slumpmässig process vars statistiska egenskaper inte förändras med tiden.
 3. stationär svängning

  stationär svängning, detsamma som stående våg.
 4. stationär fördelning

  stationär fördelning, inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, en tidsoberoende sannolikhetsfördelning för en homogen Markov-kedja.
 5. stationär dator

  stationär dator, vanlig benämning på persondator som inte lätt kan medföras utan kan fast förankras i exempelvis ett skrivbord.
 6. stationära tillståndet

  stationära tillståndet, engelska steady state, kosmologisk teori som framlades av de brittiska forskarna Hermann Bondi, Thomas Gold och Fred Hoyle 1948.
 7. stationärt tillstånd

  stationärt tillstånd, begrepp i kvantmekaniken (engelska stationary state).
 8. stationärfas

  stationärfas, den tredje av de faser (lag-, log- respektive stationärfas) som mikroorganismers tillväxt genomgår.
 9. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 10. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för ca 13,7 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.