1. stationär

  stationär [statʃonä´r] adj. ~t ORDLED: stat-ion-är
  Svensk ordbok
 2. stationär dator

  stationär dator, vanlig benämning på persondator som inte lätt kan medföras utan kan fast förankras i exempelvis ett skrivbord.
 3. stationär svängning

  stationär svängning, detsamma som stående våg.
 4. stationär fördelning

  stationär fördelning, inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, en tidsoberoende sannolikhetsfördelning för en homogen Markov-kedja.
 5. stationär process

  stationär process, inom sannolikhetsteori och statistiken matematisk modell för tidsserie eller slumpmässig process vars statistiska egenskaper inte förändras med tiden.
 6. stationära tillståndet

  stationära tillståndet, engelska steady state, kosmologisk teori som framlades av de brittiska forskarna Hermann Bondi, Thomas Gold och Fred Hoyle 1948.
 7. stationärfas

  stationärfas, den tredje av de faser (lag-, log- respektive stationärfas) som mikroorganismers tillväxt genomgår.
 8. stationärt tillstånd

  stationärt tillstånd, begrepp i kvantmekaniken (engelska stationary state).
 9. nav

  nav, centrumparti hos hjul och vissa andra hjulformiga kroppar, såsom remskivor.
 10. front

  front, den lutande gränszonen mellan två luftmassor av olika temperatur (egentligen densitet), ett av grundbegreppen inom meteorologin.