1. tät

  2tät subst. ~en ~er ORDLED: tät-en
  Svensk ordbok
 2. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. täthet

  täthet, i fysiken förhållandet mellan en kropps massa och volym, se densitet.
 4. tätort

  tätort är en plats där det bor minst 200 invånare och där det är högst 200 meter mellan husen.
 5. tätbygd

  tätbygd är ett område där många människor lever och arbetar och där befolkningen bor tätt, oftast i stora tätorter.
 6. tättingar

  tättingar, Passeriformes , ordning fåglar som omfattar ca 5 500 arter och som har världsvid utbredning.
 7. täthet

  täthet, ekologisk term: antalet individer per yt- eller volymenhet, se densitet.
 8. täthetsfunktion

  täthetsfunktion, för en kontinuerlig stokastisk variabel X den funktion ƒ X( x) som är derivatan av variabelns fördelningsfunktion.
 9. tätat stål

  tätat stål, stål där syret är bundet till slaggpartiklar, till skillnad från i halvtätat stål där en del av syret finns i form av gasblåsor.
 10. tätpackning

  tätpackning, strukturkemiskt begrepp: den tätast möjliga packningen av lika stora sfärer.