1. tät

  2tät subst. ~en ~er ORDLED: tät-en
  Svensk ordbok
 2. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. täthet

  täthet, i fysiken förhållandet mellan en kropps massa och volym, se densitet.
 4. tätbygd

  tätbygd är ett område där många människor lever och arbetar och där befolkningen bor tätt, oftast i stora tätorter.
 5. tätort

  tätort, en för de nordiska länderna gemensam befolkningsstatistisk benämning på tättbebyggt område med minst 200 invånare och högst 200 m mellan husen (utan hänsyn till församlings-, kommun- eller länsgränser).
 6. täthet

  täthet, ekologisk term: antalet individer per yt- eller volymenhet, se densitet.
 7. tättingar

  tättingar, Passeriformes , ordning fåglar som omfattar ca 5 500 arter och som har världsvid utbredning.
 8. täthetsfunktion

  täthetsfunktion, för en kontinuerlig stokastisk variabel X den funktion ƒ X( x) som är derivatan av variabelns fördelningsfunktion.
 9. täthetsvågsteorin

  täthetsvågsteorin, teori som beskriver spiralstrukturen i en roterande galax.
 10. tätat stål

  tätat stål, stål där syret är bundet till slaggpartiklar, till skillnad från i halvtätat stål där en del av syret finns i form av gasblåsor.