1. tät

  2tät subst. ~en ~er ORDLED: tät-en
  Svensk ordbok
 2. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. täthet

  täthet, i fysiken förhållandet mellan en kropps massa och volym, se densitet.
 4. tätort

  tätort, en för de nordiska länderna gemensam befolkningsstatistisk benämning på tättbebyggt område med minst 200 invånare och högst 200 m mellan husen (utan hänsyn till församlings-, kommun- eller länsgränser).
 5. tättingar

  tättingar, Passeriformes , ordning fåglar som omfattar ca 5 500 arter och som har världsvid utbredning.
 6. täthet

  täthet, ekologisk term: antalet individer per yt- eller volymenhet, se densitet.
 7. täthetsfunktion

  täthetsfunktion, för en kontinuerlig stokastisk variabel X den funktion ƒ X( x) som är derivatan av variabelns fördelningsfunktion.
 8. tätört

  tätört, Pinguicula vulgaris, art i familjen tätörtsväxter.
 9. tätmjölk

  tätmjölk, äldre benämning på långfil.
 10. tätat stål

  tätat stål, stål där syret är bundet till slaggpartiklar, till skillnad från i halvtätat stål där en del av syret finns i form av gasblåsor.