1. Aare

  Aare, flod i Schweiz.
 2. Leif Aare

  Aare, Leif, född 1933, musikkritiker, skriftställare och pianist.
 3. Emil Aarestrup

  Aarestrup, Emil, 1800–56, dansk poet.
 4. De Aar

  De Aar, stad i mellersta Sydafrika; för belägenhet se landskarta Sydafrika.
 5. Aars

  Aars, stad i Vesthimmerlands kommun, Region Nordjylland, Danmark; 8 077 invånare (2015).
 6. Års

  Års, stad i Danmark, se Aars.
 7. Sixten Ehrling

  Ehrling, Sixten, 1918–2005, dirigent och pianist, professors namn 1982.
 8. Hans Gram

  Gram, Hans, 1685–1748, dansk historiker och filolog.
 9. Berlingske Tidende

  Berlingske Tidende, sedan 2011 Berlingske, Danmarks äldsta ännu existerande dagstidning, grundad 1749 av boktryckare Ernst Henrich Berling ( 1708–50) som Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender.
 10. Aluminia

  Aluminia, fajansfabrik i Köpenhamn, anlagd 1863.