1. adekvat

  adekvat sägs något vara som är passande och riktigt i ett visst sammanhang.
 2. adekvat

  adekva´t adj., neutr. ~ ORDLED: ad-ekv-at
  Svensk ordbok
 3. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 4. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 5. adekvans

  adekvans, inom juridiken orsakssamband, se adekvat kausalitet.
 6. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 7. kausalitet

  kausalitet, inom skadeståndsrätten orsakssammanhang, se adekvat kausalitet.
 8. landskapsdräkt

  landskapsdräkt, mindre adekvat synonym till bygdedräkt och folkdräkt.
 9. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 10. evidens

  evidens, i den fenomenologiska traditionen: egenskapen hos ett omdöme i betydelsen psykiskt fenomen att betyga sin egen riktighet, att inte kunna betvivlas.