1. adekvat

  adekvat sägs något vara som är passande och riktigt i ett visst sammanhang.
 2. adekvat

  adekva´t adj., neutr. ~ ORDLED: ad-ekv-at
  Svensk ordbok
 3. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 4. adekvans

  adekvans, inom juridiken orsakssamband, se adekvat kausalitet.
 5. landskapsdräkt

  landskapsdräkt, mindre adekvat synonym till bygdedräkt och folkdräkt.
 6. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 7. kausalitet

  kausalitet, inom skadeståndsrätten orsakssammanhang, se adekvat kausalitet.
 8. arbetsköpare

  arbetsköpare, ett alternativt ord för arbetsgivare, förespråkat av den politiska vänstern såsom en mer adekvat benämning på den som i utbyte mot ersättning tar arbetskraft i anspråk.
 9. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 10. narratologi

  narratologi, nyare term för ett vetenskapligt studium av berättarkonsten (narrationen).