1. bilring

  bi`lring subst. ~en ~ar ORDLED: bil--ring-en
  Svensk ordbok
 2. topologi

  topologi, studiet av geometriska objekt där hänsyn endast tas till form och inte avstånd.
 3. genus

  genus, i matematiken ett tal som grovt sett räknar antalet ”hål” på en sluten yta.
 4. combine painting

  combine painting, målning som kombineras med ett eller flera tredimensionella föremål.
 5. elliptisk kurva

  elliptisk kurva, en Riemann-yta av genus ett (jämför algebraisk geometri).
 6. kohomologiteori

  kohomologiteori, matematisk teori som beskriver hur olika matematiska objekt (t.ex. topologiska rum) ser ut ”globalt”.
 7. ringtryck

  ring`tryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ring--tryck-et
  Svensk ordbok