1. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 2. buske

  bus`ke subst. ~n buskar ORDLED: busk-en
  Svensk ordbok
 3. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 4. Buskerud fylke

  Buskerud fylke, fylke i södra Norge, beläget väster och nordväst om Oslo; 13 797 km2, 277 684 invånare (2016).

 5. Conrad Busken Huët

  Busken Huët, Conrad, 1826–86, nederländsk journalist, författare och litteraturkritiker, redaktör för tidskriften De Gids (’Guiden’).
 6. Busk Margit Jonsson

  Jonsson, Busk Margit, född 1929, operasångerska (sopran).
 7. Busk Rut Jonsson

  Jonsson, Busk Rut, född 1925, författare.
 8. buska

  bus`ka verb ~de ~t ORDLED: busk-ar SUBST.: buskande, buskning
  Svensk ordbok
 9. buskig

  bus`kig adj. ~t ORDLED: busk-ig
  Svensk ordbok
 10. slån

  slån är en taggig buske.