1. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 2. buske

  bus`ke subst. ~n buskar ORDLED: busk-en
  Svensk ordbok
 3. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 4. Buskerud fylke

  Buskerud fylke är ett fylke (län) i södra Norge.
 5. Conrad Busken Huët

  Busken Huët, Conrad, 1826–86, nederländsk journalist, författare och litteraturkritiker, redaktör för tidskriften De Gids (’Guiden’).
 6. Busk Rut Jonsson

  Jonsson, Busk Rut, född 1925, författare.
 7. Busk Margit Jonsson

  Jonsson, Busk Margit, född 1929, operasångerska (sopran).
 8. buska

  bus`ka verb ~de ~t ORDLED: busk-ar SUBST.: buskande, buskning
  Svensk ordbok
 9. buskig

  bus`kig adj. ~t ORDLED: busk-ig
  Svensk ordbok
 10. Pampas

  Pampas, ett vidsträckt slättområde i Argentina; 750 000 km 2.