1. dysfoni

  dysfoni, avvikande röstklang, heshet.
 2. spasmodisk dysfoni

  spasmodisk dysfoni, en ovanlig men socialt mycket handikappande röstrubbning som framkallas av oregelbundna, krampaktiga sammandragningar i struphuvudets muskler under tal, med stönande stämma och avbrott i röstflödet som följd.
 3. röstrubbningar

  röstrubbningar, förändringar av rösten vilka kan orsakas av sjukdom, t.ex. inflammation eller tumör i luftvägarna (främst i struphuvudet), men också genom ogynnsam användning eller missbruk av stämman.
 4. dyskinesi

  dyskinesi, nedsättning av den normala viljemässiga rörelseförmågan, med fragmentariska, inkompletta, oftast inte ändamålsenliga rörelser.