1. dysfoni

  dysfoni, avvikande röstklang, heshet.
 2. spasmodisk dysfoni

  spasmodisk dysfoni, en ovanlig men socialt mycket handikappande röstrubbning som framkallas av oregelbundna, krampaktiga sammandragningar i struphuvudets muskler under tal, med stönande stämma och avbrott i röstflödet som följd.
 3. dyskinesi

  dyskinesi, nedsättning av den normala viljemässiga rörelseförmågan, med fragmentariska, inkompletta, oftast inte ändamålsenliga rörelser.
 4. röstrubbningar

  röstrubbningar, förändringar av rösten vilka kan orsakas av sjukdom, t.ex. inflammation eller tumör i luftvägarna (främst i struphuvudet), men också genom ogynnsam användning eller missbruk av stämman.